top of page


【捐出一封小紅包~與柬埔寨孤兒分享幸福!】


新年到喇!請將祝福送給柬埔寨孤兒,在新一年給他們添新衣!


今年除左鼓勵大人派一封利是比柬埔寨孤兒外,我地更鼓勵小朋友一齊參與,撥出部分作慈善捐款,體會一下「施比受更有福」嘅感受。我地希望呢個 善舉可以培養小朋友的愛心和同理心。


為左讓孩子更明白活動嘅意義,同有更多嘅參與,我地誠邀爸爸媽媽幫手,喺小朋友捐贈利是嘅同時,幫忙錄製一段小小的視頻/語音,或者以短短嘅文字,親自對柬埔寨孤兒表達出一個充滿愛心嘅訊息。我地會將你地嘅心意整理後,傳送比柬埔寨嘅孤兒,俾佢地知道,有一班遠方嘅人對佢地嘅關心。


每位愛心小朋友捐款後,可獲得證書,予以肯定及讚賞佢地嘅善行!


參加步驟:

1. 錄製一段小小的視頻/畫畫/短短的文字,給柬埔寨孤兒送上新年祝福

2. 透過信用咭/銀行轉賬/FPS/支付寶(香港) ,將捐款存入開心樹戶口


將以上資料上傳到開心樹網站(https://www.happytree.org.hk/redpacketcampaign2022


大人小朋友都立即行動!


*善款將悉數用作柬埔寨孤兒添置或更換衣物及鞋子等消耗品之用,絕無任何行政費。


如有任何查詢, 歡迎致電2730 0277 / Whatsapp 5543 5035 (Sally, 馮小姐)

https://api.whatsapp.com/send?phone=85255435035 << 按此可進入Whatsapp查詢,不用先登記通訊錄


留言


bottom of page